Đặt một câu hỏi

Cao hồng sâm 6 năm tuổi

Là sản phẩm được tạo thành sau khi chiết xuất những tinh túy của củ nhân sâm
cao-hong-sam3


Số ký tự đã nhập: